EAGLES HYMN | English and Tagalog version

THE FRATERNAL ORDER OF EAGLES (PHILPPINE EAGLES)
[MAAGAP DILIGENT EAGLES CLUB]

EAGLES HYMN

God-loving men for country’s sake
Offers strength and mind and energy
Service for the good of all humanity
We dedicate fraternal love

We’re Eagles, the Philippines Eagles;
Lasting peace’s our noble mission;
We’re Eagles, friend to all people;
Pillars of the Nation.

For brotherhood we work and serve.
Peace, Equality and Unity.
Emblazed with zeal of human care,
We will share our lives to all Humanity

We’re Eagles, the Philippines Eagles;
Lasting peace’s our noble mission;
We’re Eagles, friend to all people;
Pillars of the Nation.

For brotherhood we work and serve.
Peace, Equality and Unity.
Emblazed with zeal of human care,
We will share our lives
To keep our Liberty

Taong Maka-Diyos at Makabayan
Nagbibigay sigla, lakas ng kaisipan
Handog ng Agila’y pagmamahalan…
Naglilingkod para sa Sangkatauhan

Ang Agila, Pinoy na AGILA
Inaasam ay kapayapaan
Ang Agila, Pinoy na AGILA
Haligi ng ating bayan

Nag-aalay ng kapatiran
Pagkaka-isa, Kapayapaan
Maglingkod sa kapwa aming adhika
Buhay ihahandog upang maging malaya

Ang Agila, Pinoy na AGILA
Inaasam ay kapayapaan
Ang Agila, Pinoy na AGILA
Haligi ng ating bayan

Nag-aalay ng kapatiran
Pagkaka-isa, Kapayapaan
Maglingkod sa kapwa aming adhika
Buhay ihahandog upang maging malaya

MABUHAY ANG AGILA

You May Also Like